Priser og info

Cannabis-behandling

Der udskrives recept til en måned af gangen, og lovgivningen kræver personligt fremmøde ved receptfornyelse. Du skal således planlægge at komme til konsultation en gang om måneden, hvor effekten af den ordinerede cannabis og eventuelle bivirkninger registreres. Du kan ikke regne med, at din praktiserende læge vil overtage behandlingen og receptudskrivningen, men du er velkommen til at fortsætte behandlingen her, så længe du har behov for det. Hvis du ønsker brev/epikrise/udskrivelsesnotat sendt til egen læge, kræver dette en konsultation.

Selvbetaler

Da vi er en privatklinik, skal du selv betale for behandlingen.

 

Blodprøvesvar mm.

Vi søger på oplysninger om din medicin, laboratoriesvar m.m. inden første samtale.

 

Indgang

Når du ankommer, skal du registrere dig med dit sygesikringskort, så vi ved, at du er kommet.

 

BMA akupunktur

Smertebehandling med Bohl Moderne Akupunktur 5 dage i træk, herefter 2 gange ugentligt til smerten er væk.
Vedligeholdelsesbehandling af kroniske smerter behandles en gang om måneden.

Behandlingen udføres af Benedicte Bojesen, BMA Master Akupunktør (Boel Akupunktur).

LDN

Fremmøde er ikke nødvendigt for konsultation og recept på LDN. Det kan klares ved telefon- eller videokonsultation.

 

Det er ikke sikkert, at din praktiserende læge kan overtage behandlingen og receptudskrivningen, men du er velkommen til at fortsætte behandlingen her, så længe der er behov for det. Hvis du ønsker brev/epikrise/udskrivelsesnotat sendt til egen læge, kræver dette en konsultation.

LDN er sikkert at bruge med kun få forbigående bivirkninger. Almindelige bivirkninger er hovedpine og øget drømmeaktivitet. Ved brug af LDN frarådes samtidig brug af morfinpræparater.

Konsultationsvarighed

Der afsættes 30 minutter/patient.
Ved længerevarende behandling med opfølgende kontrol og receptskrivning, er konsultationstiden kortere.

 

Telefon- og videokonsultation

Du kan få behandling med LDN uden at besøge klinikken. Konsultation og recept på LDN kan nemlig klares ved telefon- eller videokonsultation.

 

På denne måde kan du få behandling af os, selv om du bor langt vær eller har for store smerter til at kunne komme til os.

 

Konsultationer og recept ang. cannabis kræver fremmøde.

Priser

Konsultationer i klinikken
800 kr.
Telefon- eller videokonsultation
800 kr.
Recept i forbindelse med konsultation
250 kr.
Telefonisk fornyelse af recepter for allerede kendte patienter
250 kr. pr. pakke.
(gælder ikke cannabis, der kræver fremmøde)
Akupunktur
2.000 kr.
5 gange
Akupunktur
500 kr.
pr. gang
Epikrise/Udskrivelsesbrev til egen læge kræver konsultation

 

 

Betaling:

MobilePay på  61691380